ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทม.หนองสำโรง  

 
 

โดย : นางอุษากร สีดาบุตร
แจ้งผู้ป่วยโควิด19

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรง
      ด้วยดิฉันนางอุษากร สีดาบุตร บ้านเลขที่ 258/2 ม. 2 ซ.นาคนาคา ถ.อุดรธานี-เลย ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นเขตการรับบริการจากเทศบาลเมืองหนองสำโรง  จึงขอแจ้งว่า ดิฉันติดโควิด19  ซึ่งตรวจ ATK ด้วยตนเอง ในวันที่ 14 เมษายน 2565  
      เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดโควิด19 จึงขอความอนุเคราะห์จาก ทม.หนองสำโรง ได้ให้เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณบ้าน และ ประสานงาน กับ จนท.สาธารณสุขในพื้นที่ต่อไป  
       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

                                                    ขอแสดงความนับถือ
                                                    นางอุษากร สีดาบุตร 
โทร. 0850071080


เมื่อ : วันที่ 15 เมษายน 2565 18:12:17


 
1
 

ความคิดเห็นที่ 1
โดย : ผู้ดูแลระบบ(อนุวัฒน์)

  เรียน นางอุษากร สีดาบุตร 
       ตามที่ได้รับแจ้งฯ ทางผู้ดูแลระบบได้ดำเนินการประสานงานกองสาธารณสุขฯ เพื่อดำเนินการ
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณบ้าน และ ประสานงาน เพื่อให้การติดต่อประสานงานและแจ้งการเข้าดำเนินการ กองสาธารณสุขจะได้ดำเนินการประสานงานผ่านทางโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ต่อไป
       จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบคุณที่ในการแจ้งในครั้งนี้
                          ผู้ดูแลระบบ(อนุวัฒน์)

เมื่อ : วันที่ 24 เมษายน 2565 00:00:00


 
1
 
    รายละเอียด
 
รูปภาพ :
  *** รองรับไฟล์ภาพประเภท gif, jpg, png ความกว้างไม่เกิน 500 px
ชื่อ :
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-service
เช็คเมล์
ช่องทางการติดต่อ
ระบบจองคิวบริการออนไลน์
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ระบบสารสนเทศข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลเมืองหนองสำโรง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองหนองสำโรง
กำหนดระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี
ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สคบ.
ช่องทางการร้องเรียนของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง
สาวงามที่ผ่านการคัดเลือก
ท้องถิ่นจังหวัด
OTOP
กระทรวงมหาดไทย
คู่มือประชนชน
ช่อง3
ช่อง5
ช่อง9
เดลินิวส์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
มูลนิธิเฟรนด์ออฟอุดร
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลเมืองหนองสำโรง
ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
กรมพัฒนาชุมชน
กรมอุตุวิทยา
ช่อง7
จังหวัดอุดรธานี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ไทยรัฐ
สสส
ททท