ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทม.หนองสำโรง  

 
 
ทม.หนองสำโรงร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ที่โอนย้ายมาสังกัดเทศบาลเมืองหนองสำโรง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายจันทบาล อายุวัฒน์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ที่โอนย้ายมาสังกัดเทศบาลเมืองหนองสำโรง จำนวน 4 ราย ได้แก่ นางสาวณัฐธิดา เปรมปรีดิ์ ตำแหน่งครู ระดับวิทยฐานะ สังกัดกองการศึกษา นายสุชาติ ขวัญเจริญ ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล นายนพพล วุฒิพันธ์ ตำแหน่งนายช่างโยธา ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองช่าง นางสาวอุไรภรณ์ ศรีอ่อนแสง ตำแหน่งนักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองคลัง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองหนองสำโรง
 
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-service
เช็คเมล์
ช่องทางการติดต่อ
ระบบจองคิวบริการออนไลน์
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ระบบสารสนเทศข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลเมืองหนองสำโรง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองหนองสำโรง
กำหนดระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี
ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สคบ.
ช่องทางการร้องเรียนของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง
สาวงามที่ผ่านการคัดเลือก
ท้องถิ่นจังหวัด
OTOP
กระทรวงมหาดไทย
คู่มือประชนชน
ช่อง3
ช่อง5
ช่อง9
เดลินิวส์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
มูลนิธิเฟรนด์ออฟอุดร
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลเมืองหนองสำโรง
ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
กรมพัฒนาชุมชน
กรมอุตุวิทยา
ช่อง7
จังหวัดอุดรธานี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ไทยรัฐ
สสส
ททท