ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทม.หนองสำโรง  

 
 
เทศบาลเมืองหนองสำโรงจัดกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่ ตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ประจำปีงบประมาณ 2565
เทศบาลเมืองหนองสำโรงจัดกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่ ตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจันทบาล อายุวัฒน์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรง เป็นประธานเปิดกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่ ตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ประจำปีงบประมาณ 2565
โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ กำลังพล ร.13 พัน 2 และกำลังพล ร.13 พัน 3 เข้าร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานเทศบาลเมืองหนองสำโรง ซึ่งกิจกรรมมีการตัดหญ้า ตัดต้นไม้ ปรุงปรุงภูมิทัศน์ บริเวณถนนทางเข้าอาคารสำนักงานตั้งแต่ทางแยกเข้าอาคารสำนักงานเทศบาล - หน้าค่าย ร. 13 พัน 3 - ชุมชนนาทราย และบริเวณเกาะกลางถนนอุดร-หนองสำโรง ตั้งแต่สี่แยกหนองสำโรง - แยกไก่เถื่อนและบริเวณริมถนนทั้งสองฝั่ง
 
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-service
เช็คเมล์
ช่องทางการติดต่อ
ระบบจองคิวบริการออนไลน์
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ระบบสารสนเทศข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลเมืองหนองสำโรง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองหนองสำโรง
กำหนดระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี
ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สคบ.
ช่องทางการร้องเรียนของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง
สาวงามที่ผ่านการคัดเลือก
ท้องถิ่นจังหวัด
OTOP
กระทรวงมหาดไทย
คู่มือประชนชน
ช่อง3
ช่อง5
ช่อง9
เดลินิวส์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
มูลนิธิเฟรนด์ออฟอุดร
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลเมืองหนองสำโรง
ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
กรมพัฒนาชุมชน
กรมอุตุวิทยา
ช่อง7
จังหวัดอุดรธานี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ไทยรัฐ
สสส
ททท