ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทม.หนองสำโรง  

 
 
เทศบาลเมืองหนองสำโรงจัดกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่ ตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2565
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เทศบาลเมืองหนองสำโรงจัดกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่ โดยให้บริการคำแนะนำด้านกฎหมาย รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน การให้ความรู้ด้านภาษี การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การให้บริการตรวจสุขภาพ เบาหวาน ความดัน การให้บริการทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน บริการตัดผมฟรี และบริการฉีดวัคซีนป้องกันเห็บ-หมัด ให้กับสุนัขและแมว ณ วัดดอนอีไข โดยมีนายจันทบาล อายุวัฒน์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมให้บริการในครั้งนี้ด้วย
 
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-service
เช็คเมล์
ช่องทางการติดต่อ
ระบบจองคิวบริการออนไลน์
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ระบบสารสนเทศข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลเมืองหนองสำโรง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองหนองสำโรง
กำหนดระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี
ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สคบ.
ช่องทางการร้องเรียนของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง
สาวงามที่ผ่านการคัดเลือก
ท้องถิ่นจังหวัด
OTOP
กระทรวงมหาดไทย
คู่มือประชนชน
ช่อง3
ช่อง5
ช่อง9
เดลินิวส์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
มูลนิธิเฟรนด์ออฟอุดร
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลเมืองหนองสำโรง
ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
กรมพัฒนาชุมชน
กรมอุตุวิทยา
ช่อง7
จังหวัดอุดรธานี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ไทยรัฐ
สสส
ททท