ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทม.หนองสำโรง  

 
 
เทศบาลเมืองหนองสำโรงขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

      

เลือกตั้งเทศบาล

      

ท่านสามารถตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น

      

พบเห็นทุจริตการเลือกตั้งเเเจ้ง

      

ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ของดการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2564

     
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ของดการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และให้มีการดำเนินการ ดังนี้
- การปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณี
- งดการตั้งวงดื่มสุรา/เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- แสดงความกตัญญูต่อญาติผู้ใหญ่ โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1 - 2 เมตร

ทม.หนองสำโรง กำหนดการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ถัดไป
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-service
เช็คเมล์
ช่องทางการติดต่อ
ระบบจองคิวบริการออนไลน์
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ระบบสารสนเทศข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลเมืองหนองสำโรง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองหนองสำโรง
กำหนดระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี
ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สคบ.
ช่องทางการร้องเรียนของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง
สาวงามที่ผ่านการคัดเลือก
ท้องถิ่นจังหวัด
OTOP
กระทรวงมหาดไทย
คู่มือประชนชน
ช่อง3
ช่อง5
ช่อง9
เดลินิวส์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
มูลนิธิเฟรนด์ออฟอุดร
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลเมืองหนองสำโรง
ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
กรมพัฒนาชุมชน
กรมอุตุวิทยา
ช่อง7
จังหวัดอุดรธานี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ไทยรัฐ
สสส
ททท