ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทม.หนองสำโรง  

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลเมืองหนองสำโรง
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1/2562 รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนเเปลง ฉบับที่ 2/2562 รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 3/2563 รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563 รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2563 รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2564 รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พศ 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 72564 รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-service
เช็คเมล์
ช่องทางการติดต่อ
ระบบจองคิวบริการออนไลน์
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ระบบสารสนเทศข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลเมืองหนองสำโรง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองหนองสำโรง
กำหนดระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี
ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สคบ.
ช่องทางการร้องเรียนของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง
สาวงามที่ผ่านการคัดเลือก
ท้องถิ่นจังหวัด
OTOP
กระทรวงมหาดไทย
คู่มือประชนชน
ช่อง3
ช่อง5
ช่อง9
เดลินิวส์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
มูลนิธิเฟรนด์ออฟอุดร
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลเมืองหนองสำโรง
ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
กรมพัฒนาชุมชน
กรมอุตุวิทยา
ช่อง7
จังหวัดอุดรธานี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ไทยรัฐ
สสส
ททท