ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทม.หนองสำโรง  

 
 
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

     

คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน

     

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองหนองสำโรง

     

แผนผังแสดงขั้นตอนเเละระยะเวลาการรับบริการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

     

แผนผังแสดงขั้นตอนเเละระยะเวลาการรับบริการขึ้นทะเบียนผู้พิการ

     

แผนผังแสดงขั้นตอนเเละระยะเวลาการรับบริการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์

     

คู่มือการปฏิบัติงานกองการศึกษา เทศบาลเมืองหนองสำโรง

      

คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองหนองสำโรง

      

คู่มือเเละเครื่องมือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระบบเเท่ง) ของพนักงานเทศบาลเมืองหนองสำโรง

      

12 3 4 5 6
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-service
เช็คเมล์
ช่องทางการติดต่อ
ระบบจองคิวบริการออนไลน์
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ระบบสารสนเทศข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลเมืองหนองสำโรง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองหนองสำโรง
กำหนดระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี
ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สคบ.
ช่องทางการร้องเรียนของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง
สาวงามที่ผ่านการคัดเลือก
ท้องถิ่นจังหวัด
OTOP
กระทรวงมหาดไทย
คู่มือประชนชน
ช่อง3
ช่อง5
ช่อง9
เดลินิวส์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
มูลนิธิเฟรนด์ออฟอุดร
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลเมืองหนองสำโรง
ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
กรมพัฒนาชุมชน
กรมอุตุวิทยา
ช่อง7
จังหวัดอุดรธานี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ไทยรัฐ
สสส
ททท