ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทม.หนองสำโรง  

 
 
 • โครงการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและป้องกันโควิด -19
   
ข้อมูลทั้งหมด
เทศบาลเมืองหนองสำโรง จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565
เทศบาลเมืองหนองสำโรง จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ...

อ่านต่อ... 
 
เทศบาลเมืองหนองสำโรง จัดประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 10/2565 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565
เทศบาลเมืองหนองสำโรง จัดประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาร ...

อ่านต่อ... 
 
ทม.หนองสำโรงจัดประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางควบคุมป้องกันเสียงรบกวนจากสถานประกอบการ
ทม.หนองสำโรงจัดประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางควบคุมป้อ ...

อ่านต่อ... 
 
ทม.หนองสำโรงจัดกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและป้องกันโควิด - 19
ทม.หนองสำโรงจัดกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุข ...

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร) สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมทรัพย์สิน รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-5844 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ ทะเบียน 82-5844 จำนวน 3 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเ... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
  ข้อมูลทั้งหมด
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 19 เมษายน 2565
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 19 เมษายน 2565 ...
  ...
  อ่านต่อ... 
   
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 12 เมษายน 2565
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 12 เมษายน 2565 ...
  ...
  อ่านต่อ... 
   
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 9 เมษายน 2565
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 9 เมษายน 2565 ...
  ...
  อ่านต่อ... 
   
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 7 เมษายน 2565
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 7 เมษายน 2565 ...
  ...
  อ่านต่อ... 
   
  ข้อมูลทั้งหมด
  ข้อมูลทั้งหมด
   
  ข้อมูลทั้งหมด
  ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   

  การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  เช็คเมล์
  E-service
  เช็คเมล์
  ช่องทางการติดต่อ
  ระบบจองคิวบริการออนไลน์
  ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  ระบบสารสนเทศข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลเมืองหนองสำโรง
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองหนองสำโรง
  กำหนดระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี
  ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน
  คืนความสุขให้คนในชาติ
  aec
  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  สคบ.
  ช่องทางการร้องเรียนของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง
  สาวงามที่ผ่านการคัดเลือก
  ท้องถิ่นจังหวัด
  OTOP
  กระทรวงมหาดไทย
  คู่มือประชนชน
  ช่อง3
  ช่อง5
  ช่อง9
  เดลินิวส์
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  มูลนิธิเฟรนด์ออฟอุดร
  ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลเมืองหนองสำโรง
  ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
  กรมพัฒนาชุมชน
  กรมอุตุวิทยา
  ช่อง7
  จังหวัดอุดรธานี
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ไทยรัฐ
  สสส
  ททท