ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทม.หนองสำโรง  

 
 
 • โครงการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและป้องกันโควิด -19
   
ข้อมูลทั้งหมด
ทม.หนองสำโรงจัดการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองหนองสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2565
ทม.หนองสำโรงจัดการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศ ... new

อ่านต่อ... 
 
โครงการอบรมให้ความรู้การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โครงการอบรมให้ความรู้การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่ ... new

อ่านต่อ... 
 
พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูและนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2565
พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูและนักเรียนที่ได้เข้ ... new

อ่านต่อ... 
 
เจ้าหน้าที่กองช่าง ฝ่ายสุขาภิบาล ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการเทคืนผิวจราจรและวางท่อระบายน้ำใหม่
เจ้าหน้าที่กองช่าง ฝ่ายสุขาภิบาล ลงพื้นที่ติดตามกา ... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องโทรสาร) จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ส... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-55-0095 , 420-55-0165 จำนวน 2 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมและบำรุงรักษารถยนต์ดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน ขค - 1096 จำนวน 1 คัน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเ... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด  ข้อมูลทั้งหมด
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 19 เมษายน 2565
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 19 เมษายน 2565 ...
  ...
  อ่านต่อ... 
   
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 12 เมษายน 2565
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 12 เมษายน 2565 ...
  ...
  อ่านต่อ... 
   
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 9 เมษายน 2565
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 9 เมษายน 2565 ...
  ...
  อ่านต่อ... 
   
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 7 เมษายน 2565
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 7 เมษายน 2565 ...
  ...
  อ่านต่อ... 
   
  ข้อมูลทั้งหมด
  ข้อมูลทั้งหมด
   
  ข้อมูลทั้งหมด
  ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   

  การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  เช็คเมล์
  E-service
  เช็คเมล์
  ช่องทางการติดต่อ
  ระบบจองคิวบริการออนไลน์
  ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  ระบบสารสนเทศข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลเมืองหนองสำโรง
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองหนองสำโรง
  กำหนดระยะเวลายื่นแบบชำระภาษี
  ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน
  คืนความสุขให้คนในชาติ
  aec
  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  สคบ.
  ช่องทางการร้องเรียนของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง
  สาวงามที่ผ่านการคัดเลือก
  ท้องถิ่นจังหวัด
  OTOP
  กระทรวงมหาดไทย
  คู่มือประชนชน
  ช่อง3
  ช่อง5
  ช่อง9
  เดลินิวส์
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  มูลนิธิเฟรนด์ออฟอุดร
  ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลเมืองหนองสำโรง
  ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
  กรมพัฒนาชุมชน
  กรมอุตุวิทยา
  ช่อง7
  จังหวัดอุดรธานี
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ไทยรัฐ
  สสส
  ททท